ហ្វេសបុកៈ កាលពីថ្មីៗនេះ មានវីដេអូមួយ ត្រូវបានមហាជនអ្នកលេងតាមបណ្ដាញសង្គមហ្វេសបុក ធ្វើការចែករុះលែកតគ្នា ដោយនិយាយពូលោកម្នាក់ ដែលជាម្ចាស់កង់បីឥណ្ឌា ប្រកាន់រឿងភ្ញៀវហៅ Pass App ជិះ តែមនុស្សមិនបានជិះមុនទេ គឺឆ្កែជិះមុន ដោយគាត់និយាយថា ម្ចាស់ឆ្កែមើលងាយគាត់។ តែតាមការពិតម្ចាស់ឆ្កែ គាត់ហៅ Pass App ជិះដើម្បីនាំឆ្កែរបស់គាត់ទៅពេទ្យទេ។

“តើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរ ប្រកាន់ពេកហើយពូ pass App ខ្ញុំរត់ដឹកតែមនុស្សទេ មិនមែនដឹកឆ្កែទេណា ថ្មីចែស! ហៅ Pass App ជិះនាំឆ្កែទៅពេទ្យ បែរអ្នកដឹកថាមើលងាយគាត់ហៅឲ្យឆ្កែជិះ ៕”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here